Vlasnik Dejan Mladenović, ulica Pere Velimirovića 72, Beograd.
Tel. 060/666-9013;
061/504-7555.
e-mail: selidbedk@gmail.com.